image

taakverdeling

Verborgen seksisme in relaties: dat moet anders

In maar al te veel gezinnen is er sprake van verborgen seksisme. Dat kan en moet anders.