Beyonce-vogue-us-september

tylermitchell

Beyoncé schittert op Vogue US septembercover

Kreeg Beyoncé carte blanche voor Vogue US' grote modenummer, the september issue?