Dit beloven de dertien grootste politieke partijen voor het klimaat in hun verkiezingsprogramma

Met deze cheatsheet voor de Tweede Kamerverkiezingen weet je binnen no-time wat de grootste politieke partijen beloven voor het klimaat.

Eerder schreven we al over waarom de klimaatcrisis een van de meest urgente thema's van dit moment is, en waarom je dit probleem prioriteit wil geven bij het maken van je keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zodat je bewust je stemkeuze kunt maken, zetten we hieronder op een rij wat de grootste politieke partijen beloven voor het klimaat. Hierin hebben we meegenomen wat ze over broeikasgassenreductie, het klimaat en economie, kernenergie en biomassa en duurzaam wonen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De klimaatbeloftes van de 13 grootste partijen

VVD

De VVD wil de hoeveelheid broeikassen verminderen voor 2030 met 49 procent, gelijk aan het Klimaatakkoord. De VVD wil economisch blijven groeien, maar vervuilende industrieën meer laten betalen voor uitstoot. Middeninkomens en mkb moet zoveel mogelijk worden ontzien. De VVD wil vasthouden aan de klimaatafspraken. De VVD is voor kernenergie, wil meer kerncentrales bouwen, onder meer in Europees verband. Ook wil de VVD geen nieuwe subsidies voor het verbranden van biomassa. De partij wil hoge woonlasten tegenaan door verduurzaming en woonlastenneutraliteit wettelijk vastleggen voor wijken die overgaan op andere energievoorziening.

D66

D66 wil een reductie van broekikasgassen voor 2030 van tenminste 60 procent. De partij pleit voor klimaatrechtvaardigheid met rechtvaardige en eerlijke omslag. De rekening van verduurzaming mag niet onevenredig bij de armste mensen komen te liggen. D66 zegt dat energietransitie veel potentieel aan groene banen meebrengt, en wil omscholing stimuleren. D66 is voor kernenergie, gezien de uitdagingen van klimaatverandering houdt de partij de mogelijkheid op een kier. De partij pleit voor meer onderzoek naar betere vormen van kernenergie, zoals thorium, kernfusie en kleine centrales. Ze zijn alleen voor biomassa in beperkte mate als transitiebrandstof. D66 wil zorgen voor gelijke of lagere maandlasten bij verduurzaming huizen.

PvdA

De PvdA beoogt een reductie van broeikasgassen van tenminste 55 procent voor 2030. De coronacrisis vraagt volgens de partij wereldwijd om groen economisch herstel. Door te investeren in de economie van de toekomst willen ze zorgen voor groene banen en innovatie. De PvdA is tegen zowel kernenergie als biomassie, en wil oude centrales sluiten. De partij wil direct stoppen met subsidies voor verbranden biomassa, maar is voor gebruik biomassa als biobrandstof. Huishoudens die zelf niet kunnen verduurzamen worden geholpen, niet gestraft. De PvdA wil dat de overheid een leidende rol neemt in duurzaam wonen en helpt individuele bewoners, buren, straten vve's, buurten en wijken, corporaties en coöperaties.

GroenLinks

Voor 2030 wil GroenLinks een vermindering van broeikasgassen van 60 procent. De partij wilt groen investeren, daarmee sterker uit de coronacrisis komen en klimaatverandering bestrijden. GroenLinks is zowel tegen kernenergie als biomassa. Voor hen zijn kerncentrales geen optie voor het duurzaam opwekken van energie. Wel ondersteunt de partij onderzoek naar thorium en kernfusie. Biomassa verbranden voor het opwekken van elektriciteit en warmte is GroenLinks tegen, maar wel vóór het gebruik van biomassa als biobrandstof. GroenLinks wil het aantrekkelijker maken voor huiseigenaren om hun woning te isoleren en een warmtepomp aan te schaffen met subsidies en goedkope leningen. Waar nodig willen ze financiële compensatie voor mensen die met hun wijk overstappen op alternatieven voor gas.

50PLUS

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS is niet aangegeven hoeveel minder broeikasgassen ze beogen voor 2030. Wel wil de partij een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Hoewel 50PLUS aangeeft schade aan economie te willen voorkomen en economische groei niet belemmeren. De partij zegt in het verkiezingsprogramma niet of ze voor of tegen kerncentrales en biomassa zijn. 50PLUS doet geen uitspraken over duurzaam wonen in hun verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie

Het Forum voor Democratie is tegen klimaatbeleid en ontkent de klimaatcrisis. De partij is voor kernenergie en wil onderzoek naar thorium stimuleren. FvD is tegen biomassa en wil het aardgasverbod voor duurzamer wonen van tafel.

PVV

De PVV is eveneens tegen klimaatbeleid, want ook de PVV ontkent de klimaatcrisis. De PVV spreekt in het verkiezingsprogramma van een 'niet-bestaande klimaatcrisis'. De partij is voor kernenergie, wil centrales bijbouwen en inzetten op thorium. PVV is tegen biomassa en wil dat woningen niet van gas worden afgehaald om te verduurzamen.

ChristenUnie

De Christenunie wil een vermindering van broeikasgassen voor 2030 van 55 procent en de Nederlandse economie structureel duurzaam versterken. Met prijsprikkels en marktwerking, maar ook actieve sturing van overheid. CU is tegen kernenergie, maar de kerncentrale in Borssele mag wel langer openblijven mits dat veilig en verantwoord gebeurt, en ze zijn voor het hoogwaardig gebruik van biomassa. CU wil dat de woonlasten gelijk blijven bij het verduurzamen van woningen.

SGP

De SGP wil een vermindering van broeikasgassen voor 2030 van 49 procent. Maar dit doel moet wel uit de Klimaatwet en dus minder bindend zijn. De partij wil streven naar energierechtvaardigheid met eerlijke verdeling van lusten en lasten. De SGP is voor kernenergie, de centrale in Borssele kan langer openblijven en de partij staat open voor een nieuwe centrale. Ze zijn tegen houtkap voor biomassa. Gebouwgebonden financiering is een harde randvoorwaarde voor grote investeringen door woningeigenaren in het verduurzamen van hun huis voor SGP. De partij wil werk maken van haalbare isolatie bij bestaande particuliere woningen en verhuurders, wat zich terugverdient terug door energiebesparing.

CDA

CDA heeft een vermindering van broeikasgassen voor 2030 niet gespecificeerd in hun verkiezingsprogramma. Wel wilt de partij een solide bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. De lasten van verduurzaming wil de partij eerlijk verdelen. Het is volgens het CDA de taak van de overheid om heldere en haalbare meerjarige doelen vast te stellen, belemmeringen weg te nemen en investeringen aan te jagen. De partij is voor kernenergie en biomassa, wil samen met de energiesector nieuwe plannen maken voor twee extra centrales en blijven investeren in duurzame biomassa. CDA wil de regelingen voor investeringen in isolatie, verduurzaming en energiebesparing haalbaar en betaalbaar maken.

DENK

DENK heeft een vermindering van broeikasgassen voor 2030 niet gespecificeerd in hun programma. Klimaat- en energiebeleid moet volgens hen rechtvaardig zijn. De kosten moeten vooral bij bedrijven terechtkomen. DENK noemt kerncentrales en biomassa niet in hun verkiezingsprogramma, evenals duurzamer wonen.

SP

Ook de SP heeft een vermindering van broeikasgassen niet gespecificeerd. Wel wilt de partij dat het klimaatdoel wordt aangescherpt. Sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis wil de partij tegelijk bestrijden met een Green New Deal, waarbij geïnvesteerd wordt in groene banen. De SP is tegen kernenergie en biomassa. De partij vind biomassa geen veilig of schoon alternatief, de centrale in Borssele willen ze daarom sluiten. Ook moet direct gestopt worden met houtkap voor biomassa. SP wil ervoor zorgen dat middels betere isolatie en zonnepanelen energiekosten dalen, zonder dat woonlasten stijgen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren wil dat Nederland klimaatneutraal is in 2030. De partij pleit voor een houdbare economie binnen de draagkracht van de aarde, meer groene banen door het goedkoper maken van arbeid en legt de focus op omscholing voor een groene economie. Grote bedrijven dragen daarbij ook de kosten van een klimaattransitie. De PvdD is tegen kernenergie en biomassa, wil dat Nederland geen nieuwe centrales bouwt, de centrale in Borssele sluit en stopt met biomassa. Ook pleit de PvdD ervoor om op grote schaal nieuw bos aan te planten. PvdD wil hogere belastingen op grootverbruikers zodat subsidies kunnen worden verleend om de woningen van mensen met lagere inkomen kunnen worden geïsoleerd en verduurzaamt.

Je vindt het volledige verkiezingsprogramma van bovenstaande partijen – waarin je ook leest wat zij aan de stikstofcrisis willen doen – op hun website.

Shop Vogue's Beauty Favorites

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io
Advertentie - Lees hieronder verder
Meer van Cultuur