6-afrikaanse-klimaatactivisten-over-hun-hoop-voor-cop27-230063
©Stile Imagery

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties – COP27 – vindt dit jaar van 6 tot en met 18 november plaats in Sharm El Sheikh, Egypte. De locatie (de African cop) is ontzettend belangrijk; de klimaatcrisis heeft verwoestende gevolgen voor het continent.

De besprekingen zullen met name gaan over loss and damage – verwijzend naar de zware financiële last die landen in het zuiden door de klimaatverandering dragen. Er wordt veel gepleit voor een schadefonds, gefinancierd door rijke landen in het noorden. Dit om armere landen te compenseren: zij worden het meest getroffen door de stijgende temperaturen op aarde, maar zijn het minst verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen.

Zes Afrikaanse activisten delen hun hoop voor COP27 

Terwijl wereldleiders in Egypte samenkomen om te bespreken hoe de klimaatcrisis het best kan worden aangepakt, delen zes Afrikaanse activisten hun hoop voor COP27.

Adenike Oladosu, Nigeria

“Dit is de 27e klimaatconferentie, maar we onderhandelen nog steeds. Nog zoveel beloften moeten worden nagekomen. Op COP27 willen we acties zien die verdergaan dan onderhandelingen en beloftes. Klimaatfinanciering moet centraal staan. En in plaats van kolencentrales openen of investeren in fossiele brandstoffen, moet die financiering gaan naar innovaties gericht op duurzame ontwikkeling, de oprichting van een schadefonds en aanpassing en verlichting.

Afrika is slechts verantwoordelijk voor vier procent van de wereldwijde uitstoot, dus de grootste vervuilers mogen niet beslissen in hun eigen voordeel. Er moeten beslissingen worden genomen ten gunste van kwetsbare landen, zoals het mijne, die het meest door de klimaatcrisis worden getroffen.”

Raeesah Noor-Mahomed, Zuid-Afrika

“Mijn land wordt geconfronteerd met een aantal extreme klimaatgebeurtenissen: hittegolven, overstromingen en droogte. Door de aanhoudende gevolgen van het kolonialisme en de apartheid lijdt de bevolking al en is het merendeel niet in staat extra crisissen het hoofd te bieden.

Op COP27 moeten wereldleiders meer doen dan bespreken hoe we onze toekomst kunnen redden. Westerse leiders moeten de misstanden waarop hun economieën zijn gebouwd en die de klimaatcrisis aanwakkeren aanpakken. Wij hebben behoefte aan financiering van verlies en schade. Wereldleiders moeten hun beloftes nakomen. We hebben dringend actie nodig. En wel nu.”

cop27
©Raeesah Noor-Mahomed. Mawande Sobetwa

Elizabeth Wathuti, Kenia

“Als COP27 African cop wil zijn, moeten de leiders ervoor zorgen dat de stemmen, behoeften en prioriteiten van het Afrikaanse volk naar voren komen in het resultaat van de onderhandelingen. De bevolking van ons continent wordt geconfronteerd met verlies van levens en bestaansmiddelen, schrikbarende water- en voedselonzekerheid en enorm schade aan land en gemeenschappen. Loss and damage moeten heel duidelijk prioriteit zijn.

We kunnen niet aanvaarden dat onze leiders slechts praten en uitstellen terwijl 22 miljoen mensen in hetzelfde gebied honger lijden. En we kunnen niet accepteren dat er weer een belofte wordt gedaan door er alleen maar over te blijven praten. COP27 moet rechtvaardigheid centraal stellen – via oprechte solidariteit en wereldwijde samenwerking.”

Liz Wathuti Bio Picture (landscape)
©Elizabeth Wathuti

Evelyn Acham, Oeganda

“Deze COP27 hoop ik geen toezeggingen meer te horen, maar actie. Vooral voor de toezeggingen die zijn gedaan en niet zijn nagekomen, zoals het verstrekken van klimaatfinanciering aan kwetsbare gemeenschappen. Er moet onmiddellijk een verlies- en schadefaciliteit komen, een uitfasering van fossiele brandstoffen en opschaling van schone en hernieuwbare energie.

Mijn land heeft te kampen met extreme weersomstandigheden. Zoals zeer lange droge seizoenen. Hierdoor drogen waterbronnen en voedsel op, wat de voedselprijzen beïnvloedt en waardoor veel mensen geen eten of schoon water hebben. De droogte leidt ook tot andere uitdagingen. Zoals vrouwen die voedsel en water van ver moeten halen. Dit stelt hen bloot aan andere risico’s zoals mensenhandel en seksueel en huiselijk geweld.”

cop27
©Evelyn Acham.Courtesy of Evelyn Acham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatna Ikrame El Fanne, Morocco

“Mijn grootste hoop is dat regeringsleiders COP27 gebruiken als de laatste kans om hun klimaatdoelstellingen te verdubbelen. En dat ze rekening houden met de stem van jongeren. Zij zijn de toekomst, hebben veel potentieel en geweldige ideeën.”

cop 27
©Fatna Ikrame El Fanne.Courtesy of Fatna Ikrame El Fanne

Nissa Bek, Libië

“Waar kan de mensheid beter gered worden dan in Afrika, het continent waar het allemaal begon? Hoewel dit niet de eerste Afrikaanse COP is, werd er wel het meest naar uitgekeken omdat de klimaatcrisis in dit deel van de wereld nu breder bekend is dan zeven jaar geleden. Dit is onze kans om belangrijke kwesties te bespreken. Zoals het uitbuitingsbeleid in voormalige koloniën, verlies, schade en energietransitie.

Ondanks de pogingen om COP niet toegankelijk te maken voor jongeren en de onnodige bureaucratische beperkingen, zijn veel jonge activisten erin geslaagd badges te krijgen. Zij zijn de enige mensen waar ik vertrouwen in heb. We zijn van plan de nodige veranderingen door te voeren om deze planeet te redden, ongeacht de uitkomst van COP27.”

Nissa Bek portra6
©Nissa Bek. Malik Ezzat

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door Vogue UK.