waarom-vrouwelijke-ondernemers-van-cruciaal-belang-zijn-en-hoe-je-er-zelf-een-wordt-295941
©Getty Images

Het is anno 2024 algemeen bekend dat vrouwelijk ondernemerschap een krachtige motor voor economische groei en sociale vooruitgang is; vrouwelijk ondernemerschap stimuleert niet alleen diversiteit, maar draagt ook bij aan innovatie en het creëren van een inclusievere businesswereld. Maar waarom zijn vrouwen dan nog steeds zo ondervertegenwoordigd als het gaat om ondernemen? Wat moet er gebeuren om meer vrouwelijke leiders in bedrijven te krijgen? En wat voor stappen kun je zelf zetten als je ondernemer wil worden? We vragen het aan Wingee Sin, Global Program Director van het Cartier Women’s Initiative, een programma dat vrouwelijke ondernemers ondersteunt in hun streven naar leiderschap en zakelijk succes.

Het belang van vrouwelijk ondernemerschap

Wingee Sin benadrukt het belang van vrouwelijk ondernemerschap in het huidige tijdperk: “Vrouwelijke ondernemers spelen een cruciale rol bij het creëren van een inclusievere ondernemersgemeenschap. Hun unieke perspectieven en ervaringen brengen diversiteit en veerkracht naar de zakelijke arena, waardoor innovatieve oplossingen ontstaan voor complexe maatschappelijke uitdagingen.”

Elke week onze beste artikelen in je inbox? Schrijf je hier in voor de Vogue-nieuwsbrief.

Onderzoeken en statistieken benadrukken de onmiskenbare positieve bijdrage van vrouwelijke ondernemers aan de economie en maatschappij. Zo blijkt uit verschillende studies dat bedrijven geleid door vrouwen vaak een hogere omzetgroei kennen en financieel veerkrachtiger zijn, zelfs in tijden van economische onzekerheid (zie bijvoorbeeld het Women Entrepreneurs Index van de Global Entrepreneurship Monitor). Bovendien tonen onderzoeken aan dat diversiteit in leiderschapsteams innovatie bevordert en de besluitvorming verbetert, zo blijkt uit het Women in Business-rapport van Grant Thornton. Tot slot brengen vrouwelijke ondernemers niet alleen nieuwe perspectieven en ideeën naar de tafel, maar spelen ze ook een cruciale rol bij het creëren van inclusieve werkplekken en het stimuleren van economische groei op zowel lokaal als mondiaal niveau, aldus het Gender Diversity in Business-rapport van McKinsey & Company.

Cartier Women’s Initiative

Sin: “Het Cartier Women’s Initiative is ontstaan uit de overtuiging dat vrouwelijk ondernemerschap een cruciale rol speelt in het bevorderen van economische groei, sociale vooruitgang en gendergelijkheid. We streven ernaar vrouwelijke ondernemers wereldwijd te ondersteunen en te stimuleren door middel van financiële steun, mentorschap en toegang tot resources. Het initiatief biedt vrouwen de mogelijkheid om hun potentieel te vervullen en bij te dragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving.”

Een van de belangrijkste criteria om je als bedrijf aan te melden voor het programma, is dat je op jouw manier een positieve impact maakt op sociaal of ecologisch vlak. Je bedrijf moet daarnaast voorbij de opstartfase zijn, maar wel nog potentiële groeimogelijkheden bieden. “We hebben ondernomen dat de meeste bedrijven gerund door vrouwen juist in deze fase blijven hangen. Natuurlijk is er niks mis mee als je er als bedrijf voor kiest om niet door te groeien, maar we willen de vrouwen die wél verder willen groeien een extra ondersteuning bieden om dit te kunnen verwezenlijken. Er zijn helaas nog maar weinig female lead-rolmodellen, waardoor vrouwen ook minder worden aangespoord deze groeiambities te hebben. Dat beeld willen we graag veranderen met het Cartier Women’s Initiative.”

Waarom zijn er minder vrouwelijke ondernemers?

Op die vraag zijn natuurlijk talloze antwoorden van toepassing, maar een belangrijke heeft te maken met een simpele reden: financiering. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Bedrijven en start-ups hebben nog steeds moeite om investeringen en leningen te krijgen, wat vooral nadelig is voor achtergestelde groepen – specifiek vrouwen. De pandemie en economische onzekerheid hebben ook uitdagingen gecreëerd waarbij de kapitaalfinanciering voor bedrijven opgericht door vrouwen aanzienlijk is gedaald, zo toont onder meer deze studie van Harvard.

Sin: “De grootste uitdaging voor vrouwelijke ondernemers ten opzichte van andere ondernemers zit ‘m niet in het beginnen van een bedrijf – er zijn talloze vrouwen die een bedrijf oprichten. Het is dus niet zo dat ze de stap niet hebben genomen om een bedrijf te starten.” Wat dan wel? “Om de een of andere reden blijven deze bedrijven klein, en groeien ze niet even hard als hun mannelijke tegenhangers. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit komt door de financiering; vrouwelijke ondernemers ontvangen onevenredig minder financiële investeringen in hun bedrijf. Daarnaast speelt het eerder genoemde belang van rolmodellen ook een rol, net zoals het opbouwen van een goed netwerk. Op die drie punten focussen we dan ook in ons programma.”

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wingee Sin van het Cartier Women's Initiative
©Cartier

Het erkennen van plafonds

Sin heeft zelf als vrouw ervaren hoe het is om carrière te maken in een door mannen geleide omgeving. “In mijn eerste carrière in de kapitaalmarkt heb ik de kracht en invloed van investeringen gezien”, zegt ze. “Het werd al snel duidelijk dat deze investeringen vaak niet gingen naar vrouwelijke leiders.” Het gebrek aan inclusiviteit in ondernemerschap, met name in Silicon Valley, was een eyeopener voor Sin. “Het ontbrak aan vrouwelijke ondernemers, producten die rekening hielden met vrouwen en financiering voor vrouwen.”

Maar ze observeerde ook iets anders: “We kennen natuurlijk allemaal het ‘glazen plafond.’ Maar ik merkte ook op als Aziatische vrouw dat ik moest dealen met een ‘bamboo plafond’.” Dat concept verwijst naar de beperkingen die Aziatische personen ervaren bij het bereiken van leidinggevende posities en hogere niveaus van professioneel succes, met name in de westerse businesswereld. “Het erkennen van al die verschillende plafonds is belangrijk. Pas dan kunnen we toewerken naar inclusief ondernemerschap, op alle soorten vlakken. De kern van het CWI is diversiteit, gelijkheid en inclusie.”

De levensloop van vrouwen omarmen

Maar wat is het cruciale element dat in het bedrijfsleven moet veranderen om de waarde van vrouwelijk ondernemerschap in te zien? “Het is van essentieel belang om het leven van een vrouw beter te begrijpen, en het werktraject af te stemmen op de verschillende fases daarin. Ik zie dat vrouwen in verschillende levensfasen beslissende momenten ervaren, zoals de keuze om moeder te worden, of om als primaire ouder voor de kinderen te gaan zorgen. Ook dragen ze vaak zware verantwoordelijkheden voor de zorg van hun ouders. Volgens de huidige statistieken liggen veel van die verantwoordelijkheden momenteel bij vrouwen.”

“Het is belangrijk dat wanneer deze cruciale levensmomenten plaatsvinden, we vrouwen moeten ondersteunen, en het niet moeten zien als een negatieve factor voor het ondernemen”, gaat Sin verder. “Als deze momenten zich voordoen, moeten we zakelijk leiderschap en arbeidstrajecten creëren die beter op hen zijn afgestemd. Vrouwen hoeven niet het gevoel te hebben dat, als voor het één kiezen, ze het ander niet kunnen doen.”

Haar belangrijkste tip als je zelf wil gaan ondernemen? “Kies iets wat je blij maakt en waar je veel kennis van hebt. Of los met je bedrijf een probleem op waar je zelf tegenaan loopt. Door die authentieke connectie krijgt een bedrijf veel meer waarde. Maar het allerbelangrijkste is dat je weet dat je er mag zijn, dat je een plek verdient binnen de wereld van het ondernemerschap. Laat niemand je iets anders vertellen.”